StockMotion Filmfestival either Or film Antingen Eller film

STOCKmotion filmfestival,Antingen Eller

STOCKmotion filmfestival, Antingen Eller film Swedish Film Premiere Stockmotion Film Festival Filmhuset!

STOCKmotion filmfestival, Fantastic nice festival and well organized as usual every year! With lots of nice people and good friends.

STOCKmotion #antonforsdik #stockmotion #svt #ödetfilm #eitherorfilm Filmbasen Svensk film

Östermalmsnytt

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/han-ar-16-ar-och-gor-succe-som-regissor/repqjf!8Ecfk8rpEkXK0msuDcf4w/

Antingen Eller – Either Or

Olle is a young school boy. He has only one friend. It is his best friend, but an unusual friend. Olle grappling with huge hard questions. Is he sick or is he just lonely?

Loneliness is hard to live in. During his last moments Olle Samuelsson finds himself in a mess with the darkness.
Will he keep his life? Or will the dark side take it from him?

EITHER OR is a 2016 Swedish film directed by Anton Forsdik. The film is second part of the trilogy named ”To be like everyone else”.

”I don’t want to live anywhere else” is the first installment in the trilogy of films about Olle Samuelsson.

STOCKmotion film festival

Film Stockholm arrangerade STOCKmotion första gången 2014, en filmfestival där filmskapare i alla åldrar ges plats på vita duken. Vår vision är att festivalen ska skapa en lustfylld rörelse kring den rörliga bilden och beröra både djupt och brett.
Vi låter kortfilmen stå i fokus då den väger allt tyngre i takt med att medielandskapet förändras samt att ny och billigare teknik har gjort det möjligt för fler filmskapare, från pensionärer till skolbarn, att uttrycka sig. Välkommen att överraskas av både nybörjares och mer professionellas fantastiska berättelser!
STOCKmotion är även Stockholms läns regionala uttagning till den nationella Novemberfestivalen.

Related Posts
Tuzla Film Festival InternationalTuzla Film Festival International 2017
Tuzla Film Festival International oktober 2017
Antingen Eller-Stockmotion-Fate-Anton-Forsdik Official site Either - Or a film,STOCKmotion Film Festival  STOCKmotion film festival Antingen Eller and FATE-Ödet
STOCKmotion Film Festival at Filmhuset Stock
Either Or Official film poster, Either Or film, Antigen Eller en film av Anton Forsdik, Official website Either Or film from director Anton ForsdikSTOCKmotion filmfestival, Antingen – Eller
Either Or at STOCKmotion filmfestival Antingen -